بیوگرافی کامل شهروز رامتین

متن کامل بیوگرافی شهروز رامتین

«شهروز رامتین» در آثاری همچون «سردار جنگل»، «میرزا کوچک‌خان»، «قیام»، «نفس‌گیر»، «شارلوت به بازارچه می آید»، «نان و نمک»، «تلافی»، «اگر برگی نریزد»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «معشوقه»، «زنجیری»، «مصطفی‌لره»، «استوار و پاسبان»، «مردان خلیج»، «ساعت فاجعه»، «جان‌سخت»، «ماجرای یک دزد»، «رعد و برق»، «میعادگاه خشم»، «سه قاپ»، «عروس بیانکا»، «دور دنیا با جیب خالی»، «رقاصه شهر»، «جمعه شیرین»، «آیینه زمان»، «بازی خطرناک»، «دنیای پر امید»، «الماس 33» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهروز رامتین

«شهروز رامتین» در آثاری همچون «سردار جنگل»، «میرزا کوچک‌خان»، «قیام»، «نفس‌گیر»، «شارلوت به بازارچه می آید»، «نان و نمک»، «تلافی»، «اگر برگی نریزد»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «معشوقه»، «زنجیری»، «مصطفی‌لره»، «استوار و پاسبان»، «مردان خلیج»، «ساعت فاجعه»، «جان‌سخت»، «ماجرای یک دزد»، «رعد و برق»، «میعادگاه خشم»، «سه قاپ»، «عروس بیانکا»، «دور دنیا با جیب خالی»، «رقاصه شهر»، «جمعه شیرین»، «آیینه زمان»، «بازی خطرناک»، «دنیای پر امید»، «الماس 33» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهروز رامتین

آخرین مشارکت های کاربران