بیوگرافی کامل فهیمه رحیم نیا

متن کامل بیوگرافی فهیمه رحیم نیا

«فهیمه رحیم نیا» در آثاری همچون «دو فرشته»، «تجاوز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فهیمه رحیم نیا

«فهیمه رحیم نیا» در آثاری همچون «دو فرشته»، «تجاوز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1381
0.0
1381
7.0
1349
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فهیمه رحیم نیا

آخرین مشارکت های کاربران