بیوگرافی کامل جواد روشنایی

متن کامل بیوگرافی جواد روشنایی

«جواد روشنایی» در آثاری همچون «مرگ پلنگ»، «در مسیر تندباد»، «مسافران مهتاب»، «تشریفات»، «پلاک»، «عبور از میدان مین»، «بازداشتگاه»، «خاک و خون»، «فرمان»، «برادرکشی»، «بت»، «جنجال»، «یاور» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جواد روشنایی

«جواد روشنایی» در آثاری همچون «مرگ پلنگ»، «در مسیر تندباد»، «مسافران مهتاب»، «تشریفات»، «پلاک»، «عبور از میدان مین»، «بازداشتگاه»، «خاک و خون»، «فرمان»، «برادرکشی»، «بت»، «جنجال»، «یاور» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جواد روشنایی

آخرین مشارکت های کاربران