بیوگرافی کامل کاظم روشن ضمیر

متن کامل بیوگرافی کاظم روشن ضمیر

«کاظم روشن ضمیر» در آثاری همچون «سرسپرده»، «پنجمین سوار سرنوشت»، «جانی و تپل»، «آقای لر به‌شهر می‌رود»، «جدال»، «پاک‌باخته»، «اخم نکن سرکار»، «فرار از بهشت»، «کاکاسیاه»، «خورشید در مرداب»، «صادق‌کرده»، «حسن‌دینامیت»، «حسن‌سیاه»، «روسپی»، «مرد بی ستاره»، «بی‌ عشق هرگز»، «عصیان»، «سرسام»، «جاده مرگ»، «نردبان ترقی»، «صلاح‌الدین ایوبی»، «سرزمین دلاوران» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کاظم روشن ضمیر

«کاظم روشن ضمیر» در آثاری همچون «سرسپرده»، «پنجمین سوار سرنوشت»، «جانی و تپل»، «آقای لر به‌شهر می‌رود»، «جدال»، «پاک‌باخته»، «اخم نکن سرکار»، «فرار از بهشت»، «کاکاسیاه»، «خورشید در مرداب»، «صادق‌کرده»، «حسن‌دینامیت»، «حسن‌سیاه»، «روسپی»، «مرد بی ستاره»، «بی‌ عشق هرگز»، «عصیان»، «سرسام»، «جاده مرگ»، «نردبان ترقی»، «صلاح‌الدین ایوبی»، «سرزمین دلاوران» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کاظم روشن ضمیر

آخرین مشارکت های کاربران