بیوگرافی کامل شاپور رهنما

متن کامل بیوگرافی شاپور رهنما

«شاپور رهنما» در آثاری همچون «عاصی»، «غریبه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شاپور رهنما

«شاپور رهنما» در آثاری همچون «عاصی»، «غریبه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1351
5.0
1351
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شاپور رهنما

آخرین مشارکت های کاربران