بیوگرافی کامل زانیچ

متن کامل بیوگرافی زانیچ

« زانیچ» در آثاری همچون «امشب دختری می‌میرد»، «بت»، «سینه‌چاک»، «قسم»، «خانه خراب»، «دفاع از ناموس»، «شب غریبان»، «کنیز»، «میرم بابا بخرم»، «شیخ‌صالح»، «حریص»، «بیگانه»، «تنگسیر»، «طغرل»، «عاصی»، «فاتح دل‌ها»، «مطرب»، «پستچی»، «شیر تو شیر»، «درشکه‌چی»، «محلل»، «ملاممد‌جان»، «عزیز قرقی»، «شب اعدام»، «آدم و حوا»، «باباکرم»، «فریاد انسان‌ها»، «جعفر و گلنار»، «کشتی نوح»، «آهنگ دهکده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زانیچ

« زانیچ» در آثاری همچون «امشب دختری می‌میرد»، «بت»، «سینه‌چاک»، «قسم»، «خانه خراب»، «دفاع از ناموس»، «شب غریبان»، «کنیز»، «میرم بابا بخرم»، «شیخ‌صالح»، «حریص»، «بیگانه»، «تنگسیر»، «طغرل»، «عاصی»، «فاتح دل‌ها»، «مطرب»، «پستچی»، «شیر تو شیر»، «درشکه‌چی»، «محلل»، «ملاممد‌جان»، «عزیز قرقی»، «شب اعدام»، «آدم و حوا»، «باباکرم»، «فریاد انسان‌ها»، «جعفر و گلنار»، «کشتی نوح»، «آهنگ دهکده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زانیچ