بیوگرافی کامل زانیچ

متن کامل بیوگرافی زانیچ

« زانیچ» در آثاری همچون «امشب دختری می‌میرد»، «سینه‌چاک»، «بت»، «شب غریبان»، «قسم»، «خانه خراب»، «دفاع از ناموس»، «میرم بابا بخرم»، «کنیز»، «تنگسیر»، «شیخ‌صالح»، «حریص»، «بیگانه»، «طغرل»، «عاصی»، «فاتح دل‌ها»، «مطرب»، «پستچی»، «شیر تو شیر»، «عزیز قرقی»، «درشکه‌چی»، «محلل»، «ملاممد‌جان»، «باباکرم»، «فریاد انسان‌ها»، «جعفر و گلنار»، «شب اعدام»، «آدم و حوا»، «کشتی نوح»، «آهنگ دهکده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زانیچ

« زانیچ» در آثاری همچون «امشب دختری می‌میرد»، «سینه‌چاک»، «بت»، «شب غریبان»، «قسم»، «خانه خراب»، «دفاع از ناموس»، «میرم بابا بخرم»، «کنیز»، «تنگسیر»، «شیخ‌صالح»، «حریص»، «بیگانه»، «طغرل»، «عاصی»، «فاتح دل‌ها»، «مطرب»، «پستچی»، «شیر تو شیر»، «عزیز قرقی»، «درشکه‌چی»، «محلل»، «ملاممد‌جان»، «باباکرم»، «فریاد انسان‌ها»، «جعفر و گلنار»، «شب اعدام»، «آدم و حوا»، «کشتی نوح»، «آهنگ دهکده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زانیچ