بیوگرافی کامل بهزاد وارگا سینایی

متن کامل بیوگرافی بهزاد وارگا سینایی

«بهزاد وارگا سینایی» در آثاری همچون «کوچه پاییز»، «زنده باد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار لباس»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهزاد وارگا سینایی

«بهزاد وارگا سینایی» در آثاری همچون «کوچه پاییز»، «زنده باد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار لباس»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

فیلموگرافی بهزاد وارگا سینایی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق بهزاد وارگا سینایی)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1358
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1358
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهزاد وارگا سینایی

آخرین مشارکت های کاربران