بیوگرافی کامل ژوبین

متن کامل بیوگرافی ژوبین

« ژوبین» در آثاری همچون «کوسه جنوب»، «بت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ژوبین

« ژوبین» در آثاری همچون «کوسه جنوب»، «بت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1356
7.0
1355
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ژوبین