بیوگرافی کامل منوچهر ژیان

متن کامل بیوگرافی منوچهر ژیان

«منوچهر ژیان» در آثاری همچون «هم‌راهان»، «شهر آفتاب»، «وحشی جنگل»، «دور دنیا با جیب خالی»، «از یاد رفته»، «شکوه قهرمان»، «قیصر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر ژیان

«منوچهر ژیان» در آثاری همچون «هم‌راهان»، «شهر آفتاب»، «وحشی جنگل»، «دور دنیا با جیب خالی»، «از یاد رفته»، «شکوه قهرمان»، «قیصر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر ژیان

آخرین مشارکت های کاربران