بیوگرافی کامل ساقی

متن کامل بیوگرافی ساقی

« ساقی» در آثاری همچون «دزد سوم»، «باجناق»، «مامور ما در کراچی»، «دشت سرخ»، «ایمان»، «مرد سرگردان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ساقی

« ساقی» در آثاری همچون «دزد سوم»، «باجناق»، «مامور ما در کراچی»، «دشت سرخ»، «ایمان»، «مرد سرگردان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1354
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1347
0.0
1346
0.0
1345
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ساقی