بیوگرافی کامل ژاله سام

متن کامل بیوگرافی ژاله سام

«ژاله سام» در آثاری همچون «ملکوت»، «خانه خراب»، «هشتمین روز هفته»، «پستچی»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «دیوار شیشه‌ای»، «راز درخت سنجد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ژاله سام

«ژاله سام» در آثاری همچون «ملکوت»، «خانه خراب»، «هشتمین روز هفته»، «پستچی»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «دیوار شیشه‌ای»، «راز درخت سنجد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ژاله سام