بیوگرافی کامل منصور سپهرنیا

در: ایران ، تهران ، تهران

متن کامل بیوگرافی منصور سپهرنیا

بازیگری را با فیلم «دختری از شیراز» به کارگردانی سامائول خاچیکیان از سال ۱۳۳۳ آغاز کرد و از آن سال به بعد به طور تقریبی سالانه در بیش از چهار فیلم نقش آفرینی کرده است. وی سال ۱۳۵۲ با نگارش فیلم نامه و تهیه فیلمی با عنوان «قوربون زن ایرانی» به کارگردانی رضا صفایی در سمتی جز بازیگری نیزقرار گرفت و همچنین در سال ۱۳۵۳ تهیه کنندگی دو فیلم از محمدرضا فاضلی با نام های «مهدی فرنگی» و «آب توبه» برعهده سپهرنیا بود. وی به همراه محمد متوسلانی و گرشا رئوفی گروه کمدی را تشکیل دادن که در کار موفق شدند و چندین اجرا موفق نیز روی صحنه داشتند. «حلقه های ازدواج» عزیزالله بهادری در سال۱۳۵۶ آخرین حضور منصوردر برابر دوربین است.

متن کامل بیوگرافی منصور سپهرنیا

بازیگری را با فیلم «دختری از شیراز» به کارگردانی سامائول خاچیکیان از سال ۱۳۳۳ آغاز کرد و از آن سال به بعد به طور تقریبی سالانه در بیش از چهار فیلم نقش آفرینی کرده است. وی سال ۱۳۵۲ با نگارش فیلم نامه و تهیه فیلمی با عنوان «قوربون زن ایرانی» به کارگردانی رضا صفایی در سمتی جز بازیگری نیزقرار گرفت و همچنین در سال ۱۳۵۳ تهیه کنندگی دو فیلم از محمدرضا فاضلی با نام های «مهدی فرنگی» و «آب توبه» برعهده سپهرنیا بود. وی به همراه محمد متوسلانی و گرشا رئوفی گروه کمدی را تشکیل دادن که در کار موفق شدند و چندین اجرا موفق نیز روی صحنه داشتند. «حلقه های ازدواج» عزیزالله بهادری در سال۱۳۵۶ آخرین حضور منصوردر برابر دوربین است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
7.0
1356
0.0
1355
0.0
1354
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1352
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1345
0.0
1345
7.0
1345
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
7.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
7.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
5.0
1341
0.0
1341
0.0
1341
7.0
1341
7.0
1340
7.0
1340
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1339
0.0
1339
0.0
1339
7.0
1338
0.0
1338
7.0
1338
0.0
1338
0.0
1338
0.0
1337
0.0
1334
0.0
1334
0.0
1333
0.0
1333
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1353
7.0
1353
7.0
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1352
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منصور سپهرنیا

آخرین مشارکت های کاربران