بیوگرافی کامل ستاره

متن کامل بیوگرافی ستاره

« ستاره» در آثاری همچون «باباکرم»، «بازی خطرناک»، «گرداب گناه»، «کوه‌زاد»، «زن‌ها و شوهرها» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ستاره

« ستاره» در آثاری همچون «باباکرم»، «بازی خطرناک»، «گرداب گناه»، «کوه‌زاد»، «زن‌ها و شوهرها» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1349
0.0
1348
7.0
1347
0.0
1346
7.0
1346
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1347
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ستاره