بیوگرافی کامل منوچهر سخایی

متن کامل بیوگرافی منوچهر سخایی

«منوچهر سخایی» در آثاری همچون «سه قهرمان»، «ببر کوهستان»، «در انتهای ظلمت»، «دخترها این‌طور دوست دارند»، «پستچی»، «سه تا جاهل»، «خروس جنگی»، «عشق بزرگ»، «دختر همسایه»، «آیینه تاکسی»، «دوستان یکرنگ»، «اینم یه‌جورشه»، «زندگی شیرین است» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر سخایی

«منوچهر سخایی» در آثاری همچون «سه قهرمان»، «ببر کوهستان»، «در انتهای ظلمت»، «دخترها این‌طور دوست دارند»، «پستچی»، «سه تا جاهل»، «خروس جنگی»، «عشق بزرگ»، «دختر همسایه»، «آیینه تاکسی»، «دوستان یکرنگ»، «اینم یه‌جورشه»، «زندگی شیرین است» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر سخایی

آخرین مشارکت های کاربران