بیوگرافی کامل سعید

متن کامل بیوگرافی سعید

« سعید» در آثاری همچون «مامور ما در کراچی»، «مستاجر»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «بیست سال انتظار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید

« سعید» در آثاری همچون «مامور ما در کراچی»، «مستاجر»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «بیست سال انتظار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید