بیوگرافی کامل سودابه

متن کامل بیوگرافی سودابه

« سودابه» در آثاری همچون «شارلاتان»، «فریاد عشق»، «جوجه فکلی»، «رنگین کمان»، «محلل»، «ضرب شست»، «آخرین مبارزه»، «تک تازان صحرا»، «قربانی سوم»، «ایمان»، «مرد بی ستاره»، «امروز و فردا»، «کابوس»، «ببر کوهستان»، «لات جوانمرد»، «پسر زاینده‌رود»، «سرود زندگی» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سودابه

« سودابه» در آثاری همچون «شارلاتان»، «فریاد عشق»، «جوجه فکلی»، «رنگین کمان»، «محلل»، «ضرب شست»، «آخرین مبارزه»، «تک تازان صحرا»، «قربانی سوم»، «ایمان»، «مرد بی ستاره»، «امروز و فردا»، «کابوس»، «ببر کوهستان»، «لات جوانمرد»، «پسر زاینده‌رود»، «سرود زندگی» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سودابه