بیوگرافی کامل سوسن

متن کامل بیوگرافی سوسن

« سوسن» در آثاری همچون «فریاد»، «پهلوان پهلوانان»، «دنیای پر امید»، «پلی به سوی بهشت»، «بر آسمان نوشته»، «شهر فرنگ»، «کلاه نمدی»، «گل‌های گیلان»، «قربون خودم»، «یک قدم تا مرگ»، «آخرین هوس»، «عروس کدومه؟»، «افسانه شمال»، «بازگشت به‌ زندگی»، «هفده روز به‌اعدام»، «بوسه مادر»، «غروب عشق»، «مردان خشن»، «سوگلی»، «مرید حق» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سوسن

« سوسن» در آثاری همچون «فریاد»، «پهلوان پهلوانان»، «دنیای پر امید»، «پلی به سوی بهشت»، «بر آسمان نوشته»، «شهر فرنگ»، «کلاه نمدی»، «گل‌های گیلان»، «قربون خودم»، «یک قدم تا مرگ»، «آخرین هوس»، «عروس کدومه؟»، «افسانه شمال»، «بازگشت به‌ زندگی»، «هفده روز به‌اعدام»، «بوسه مادر»، «غروب عشق»، «مردان خشن»، «سوگلی»، «مرید حق» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سوسن