بیوگرافی کامل سهراب

متن کامل بیوگرافی سهراب

« سهراب» در آثاری همچون «حریص»، «مطرب»، «مستاجر»، «گذر اکبر»، «ستاره فروزان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سهراب

« سهراب» در آثاری همچون «حریص»، «مطرب»، «مستاجر»، «گذر اکبر»، «ستاره فروزان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1348
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سهراب