بیوگرافی کامل حسن شاهین

متن کامل بیوگرافی حسن شاهین

«حسن شاهین» در آثاری همچون «طلاق»، «سوغات فرنگ»، «قفس»، «سراب»، «خوشگله»، «قدیر»، «در آمریکا اتفاق افتاد»، «پهلوان مفرد»، «دور دنیا با جیب خالی»، «رقاصه شهر»، «رضا موتوری»، «عشق کولی»، «سرگذشت چهار درویش»، «دشت سرخ»، «شعله‌های خشم»، «سالار مردان»، «تنگه اژدها»، «من شوهر میخوام»، «بر آسمان نوشته»، «آشیانه خورشید»، «الماس 33»، «عمو سبزی‌فروش»، «زنی به نام شراب»، «علی بابا»، «رانندگان جهنم»، «جهان پهلوان»، «شیطون بلا»، «همه‌سر حریف»، «فریاد دهکده»، «صیادان نمکزار»، «دنیای پول»، «سرکش»، «ببر رینگ»، «افسانه دهکده»، «جهنم زیر پای من»، «دزد شهر»، «تعقیب خطرناک»، «بامعرفت‌ها» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن شاهین

«حسن شاهین» در آثاری همچون «طلاق»، «سوغات فرنگ»، «قفس»، «سراب»، «خوشگله»، «قدیر»، «در آمریکا اتفاق افتاد»، «پهلوان مفرد»، «دور دنیا با جیب خالی»، «رقاصه شهر»، «رضا موتوری»، «عشق کولی»، «سرگذشت چهار درویش»، «دشت سرخ»، «شعله‌های خشم»، «سالار مردان»، «تنگه اژدها»، «من شوهر میخوام»، «بر آسمان نوشته»، «آشیانه خورشید»، «الماس 33»، «عمو سبزی‌فروش»، «زنی به نام شراب»، «علی بابا»، «رانندگان جهنم»، «جهان پهلوان»، «شیطون بلا»، «همه‌سر حریف»، «فریاد دهکده»، «صیادان نمکزار»، «دنیای پول»، «سرکش»، «ببر رینگ»، «افسانه دهکده»، «جهنم زیر پای من»، «دزد شهر»، «تعقیب خطرناک»، «بامعرفت‌ها» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
6.9
اکران شده
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1350
6.8
1350
7.0
1349
7.0
1349
7.0
1349
7.0
1348
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
7.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
7.0
1344
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1346
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن شاهین