بیوگرافی کامل حسن شاهین

متن کامل بیوگرافی حسن شاهین

«حسن شاهین» در آثاری همچون «طلاق»، «سوغات فرنگ»، «قفس»، «سراب»، «خوشگله»، «قدیر»، «در آمریکا اتفاق افتاد»، «پهلوان مفرد»، «رضا موتوری»، «دور دنیا با جیب خالی»، «رقاصه شهر»، «عشق کولی»، «سرگذشت چهار درویش»، «من شوهر میخوام»، «بر آسمان نوشته»، «دشت سرخ»، «شعله‌های خشم»، «سالار مردان»، «تنگه اژدها»، «زنی به نام شراب»، «علی بابا»، «آشیانه خورشید»، «الماس 33»، «عمو سبزی‌فروش»، «رانندگان جهنم»، «جهان پهلوان»، «فریاد دهکده»، «صیادان نمکزار»، «دنیای پول»، «شیطون بلا»، «همه‌سر حریف»، «تعقیب خطرناک»، «افسانه دهکده»، «سرکش»، «ببر رینگ»، «جهنم زیر پای من»، «دزد شهر»، «بامعرفت‌ها» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن شاهین

«حسن شاهین» در آثاری همچون «طلاق»، «سوغات فرنگ»، «قفس»، «سراب»، «خوشگله»، «قدیر»، «در آمریکا اتفاق افتاد»، «پهلوان مفرد»، «رضا موتوری»، «دور دنیا با جیب خالی»، «رقاصه شهر»، «عشق کولی»، «سرگذشت چهار درویش»، «من شوهر میخوام»، «بر آسمان نوشته»، «دشت سرخ»، «شعله‌های خشم»، «سالار مردان»، «تنگه اژدها»، «زنی به نام شراب»، «علی بابا»، «آشیانه خورشید»، «الماس 33»، «عمو سبزی‌فروش»، «رانندگان جهنم»، «جهان پهلوان»، «فریاد دهکده»، «صیادان نمکزار»، «دنیای پول»، «شیطون بلا»، «همه‌سر حریف»، «تعقیب خطرناک»، «افسانه دهکده»، «سرکش»، «ببر رینگ»، «جهنم زیر پای من»، «دزد شهر»، «بامعرفت‌ها» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
6.9
اکران شده
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1350
6.8
1350
7.0
1349
7.0
1349
7.0
1349
7.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
7.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
7.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
7.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1346
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن شاهین