بیوگرافی کامل بهروز شاهین فر

متن کامل بیوگرافی بهروز شاهین فر

«بهروز شاهین فر» در آثاری همچون «قدیس»، «قیام»، «زرخرید»، «هیولا»، «والده آقا مصطفی»، «رامشگر»، «هدف»، «سازش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهروز شاهین فر

«بهروز شاهین فر» در آثاری همچون «قدیس»، «قیام»، «زرخرید»، «هیولا»، «والده آقا مصطفی»، «رامشگر»، «هدف»، «سازش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهروز شاهین فر

آخرین مشارکت های کاربران