بیوگرافی کامل عباس شباویز

متن کامل بیوگرافی عباس شباویز

«عباس شباویز» در آثاری همچون «گنج قارون»، «قهرمان قهرمانان»، «فرار»، «کلید»، «دزد سوم»، «روسپی»، «امروز و فردا»، «موطلایی شهر ما»، «سه تفنگدار»، «گل گم‌شده»، «صد کیلو داماد»، «دوستان یکرنگ»، «صعود»، «سینه‌چاک»، «بی‌نشان»، «بدکاران»، «همای سعادت»، «خداحافظ رفیق»، «دور دنیا با جیب خالی»، «رابطه»، «قیصر»، «سه دیوانه»، «رودخانه وحشی»، «زنی به نام شراب»، «وکیل اول»، «مردی که رنج می‌برد» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر تولید»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس شباویز

«عباس شباویز» در آثاری همچون «گنج قارون»، «قهرمان قهرمانان»، «فرار»، «کلید»، «دزد سوم»، «روسپی»، «امروز و فردا»، «موطلایی شهر ما»، «سه تفنگدار»، «گل گم‌شده»، «صد کیلو داماد»، «دوستان یکرنگ»، «صعود»، «سینه‌چاک»، «بی‌نشان»، «بدکاران»، «همای سعادت»، «خداحافظ رفیق»، «دور دنیا با جیب خالی»، «رابطه»، «قیصر»، «سه دیوانه»، «رودخانه وحشی»، «زنی به نام شراب»، «وکیل اول»، «مردی که رنج می‌برد» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر تولید»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

جوایز عباس شباویز
جوایز عباس شباویز
جوایز عباس شباویز
عباس شباویز در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1344
7.0
1344
0.0
1342
0.0
1341
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1354
0.0
1348
0.0
1345
7.0
1344
0.0
1343
0.0
1342
7.0
1341
0.0
1340
7.0
1339
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1345
7.0
1344
7.0
1341
0.0
1340
7.0
1339
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1365
7.0
1349
7.3
1348
7.0
1347
0.0
1347
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1348
7.0
1346
0.0
1336
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس شباویز

آخرین مشارکت های کاربران