بیوگرافی کامل شراره

متن کامل بیوگرافی شراره

« شراره» در آثاری همچون «0008»، «زن و زمین / خوش غیرت»، «دلقک»، «همسفر»، «سراب»، «لج و لج‌بازی»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «یک چمدان سکس»، «شوهر پاستوریزه»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها»، «مرغابی سرخ کرده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شراره

« شراره» در آثاری همچون «0008»، «زن و زمین / خوش غیرت»، «دلقک»، «همسفر»، «سراب»، «لج و لج‌بازی»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «یک چمدان سکس»، «شوهر پاستوریزه»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها»، «مرغابی سرخ کرده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شراره