بیوگرافی کامل محمدتقی شریفی

متن کامل بیوگرافی محمدتقی شریفی

«محمدتقی شریفی» در آثاری همچون «صخره سبز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدتقی شریفی

«محمدتقی شریفی» در آثاری همچون «صخره سبز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1367
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدتقی شریفی

آخرین مشارکت های کاربران