بیوگرافی کامل رضا شفیع

متن کامل بیوگرافی رضا شفیع

«رضا شفیع» در آثاری همچون «صمد خوشبخت می‌شود»، «بزن بریم دزدی»، «صمد آرتیست می‌شود»، «ماشین مشتی ممدلی»، «صمد به مدرسه می‌رود»، «حکیم‌باشی»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «صمد و فولادزره دیو»، «صمد و قالیچه حضرت سلیمان»، «عمو یادگار»، «حادثه جویان»، «سرنوشت»، «بی‌ عشق هرگز»، «آقاموچول»، «من مادرم»، «مرد ده میلیون تومانی»، «ببر کوهستان»، «دختران بامعرفت»، «ضربت»، «گناه من چیست؟»، «شیطان در می‌زند»، «دختر ولگرد»، «جاده مرگ»، «فرار»، «زنگ‌های خطر»، «تار عنکبوت»، «پنجه»، «صفرعلی»، «آیینه تاکسی»، «فردا روشن است»، «حاجی جبار در پاریس»، «مادموازل خاله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا شفیع

«رضا شفیع» در آثاری همچون «صمد خوشبخت می‌شود»، «بزن بریم دزدی»، «صمد آرتیست می‌شود»، «ماشین مشتی ممدلی»، «صمد به مدرسه می‌رود»، «حکیم‌باشی»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «صمد و فولادزره دیو»، «صمد و قالیچه حضرت سلیمان»، «عمو یادگار»، «حادثه جویان»، «سرنوشت»، «بی‌ عشق هرگز»، «آقاموچول»، «من مادرم»، «مرد ده میلیون تومانی»، «ببر کوهستان»، «دختران بامعرفت»، «ضربت»، «گناه من چیست؟»، «شیطان در می‌زند»، «دختر ولگرد»، «جاده مرگ»، «فرار»، «زنگ‌های خطر»، «تار عنکبوت»، «پنجه»، «صفرعلی»، «آیینه تاکسی»، «فردا روشن است»، «حاجی جبار در پاریس»، «مادموازل خاله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا شفیع