بیوگرافی کامل کریستا شول

متن کامل بیوگرافی کریستا شول

«کریستا شول» در آثاری همچون «دور دنیا با جیب خالی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کریستا شول

«کریستا شول» در آثاری همچون «دور دنیا با جیب خالی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1349
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کریستا شول