بیوگرافی کامل مجید شهباز

متن کامل بیوگرافی مجید شهباز

«مجید شهباز» در آثاری همچون «جدال در کویر»، «گزارش یک قتل»، «شرف»، «سازش»، «شوهر کرایه‌ای»، «ناخدا با خدا»، «کی دسته‌گل به آب داده»، «لج و لج‌بازی»، «تولدت مبارک»، «مرغ تخم‌طلا»، «شراره»، «مرید حق»، «سوگند سکوت»، «سرود زندگی»، «مرد حنجره طلایی»، «ازدواج ایرونی»، «ریکاردو»، «چهار خواهر»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «تکخال»، «علی بابا»، «مامور دوجانبه»، «بیست سال انتظار»، «دو انسان»، «سرگذشت چهار درویش»، «شاهراه زندگی»، «بهرام شیردل»، «گذشت بزرگ»، «پسران علاالدین»، «عروس تهران» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید شهباز

«مجید شهباز» در آثاری همچون «جدال در کویر»، «گزارش یک قتل»، «شرف»، «سازش»، «شوهر کرایه‌ای»، «ناخدا با خدا»، «کی دسته‌گل به آب داده»، «لج و لج‌بازی»، «تولدت مبارک»، «مرغ تخم‌طلا»، «شراره»، «مرید حق»، «سوگند سکوت»، «سرود زندگی»، «مرد حنجره طلایی»، «ازدواج ایرونی»، «ریکاردو»، «چهار خواهر»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «تکخال»، «علی بابا»، «مامور دوجانبه»، «بیست سال انتظار»، «دو انسان»، «سرگذشت چهار درویش»، «شاهراه زندگی»، «بهرام شیردل»، «گذشت بزرگ»، «پسران علاالدین»، «عروس تهران» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید شهباز