بیوگرافی کامل مجید شهباز

متن کامل بیوگرافی مجید شهباز

«مجید شهباز» در آثاری همچون «جدال در کویر»، «گزارش یک قتل»، «شرف»، «سازش»، «شوهر کرایه‌ای»، «ناخدا با خدا»، «کی دسته‌گل به آب داده»، «لج و لج‌بازی»، «تولدت مبارک»، «مرغ تخم‌طلا»، «شراره»، «مرید حق»، «سوگند سکوت»، «سرود زندگی»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «مرد حنجره طلایی»، «ازدواج ایرونی»، «ریکاردو»، «چهار خواهر»، «تکخال»، «علی بابا»، «دو انسان»، «مامور دوجانبه»، «بیست سال انتظار»، «سرگذشت چهار درویش»، «شاهراه زندگی»، «بهرام شیردل»، «عروس تهران»، «گذشت بزرگ»، «پسران علاالدین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید شهباز

«مجید شهباز» در آثاری همچون «جدال در کویر»، «گزارش یک قتل»، «شرف»، «سازش»، «شوهر کرایه‌ای»، «ناخدا با خدا»، «کی دسته‌گل به آب داده»، «لج و لج‌بازی»، «تولدت مبارک»، «مرغ تخم‌طلا»، «شراره»، «مرید حق»، «سوگند سکوت»، «سرود زندگی»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «مرد حنجره طلایی»، «ازدواج ایرونی»، «ریکاردو»، «چهار خواهر»، «تکخال»، «علی بابا»، «دو انسان»، «مامور دوجانبه»، «بیست سال انتظار»، «سرگذشت چهار درویش»، «شاهراه زندگی»، «بهرام شیردل»، «عروس تهران»، «گذشت بزرگ»، «پسران علاالدین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید شهباز