بیوگرافی کامل شهین

متن کامل بیوگرافی شهین

« شهین» در آثاری همچون «سایه»، «0008»، «کرکس‌ها می‌میرند»، «هیولا»، «رانده‌شده»، «بلند پرواز»، «فرشته نجات»، «احمد چوپان»، «خر دجال»، «طغرل»، «قمار زندگی»، «مردافکن»، «معرکه»، «بارگاه شیطان»، «سه فراری»، «قصر زرین»، «چهار خواهر»، «چاکر شما کوچولو»، «سالار مردان»، «عمو سبزی‌فروش»، «گنج و رنج»، «فراری»، «ول معطلی»، «سه قهرمان»، «کلید بهشت»، «فیل و فنجون»، «پروفسور نخاله»، «شانس بزرگ»، «زبون بسته»، «افق روشن»، «دنیای پول»، «مرد ده میلیون تومانی»، «جاهل محل / شبی در لاله‌زار»، «دختر ولگرد»، «دختران بامعرفت»، «ستاره صحرا»، «افسانه دهکده»، «ترانه‌های روستایی»، «آقای هفت‌رنگ»، «آهنگ دهکده»، «عشق و حماقت»، «آخرین هوس»، «دوستان یکرنگ»، «دوقلوها»، «آقا جنی شده»، «روزنه امید»، «اینم یه‌جورشه»، «دو عروس برای سه برادر»، «مادموازل خاله»، «بلبل مزرعه»، «نردبان ترقی»، «اتهام»، «خورشید می‌درخشد»، «جادو»، «دختری از شیراز»، «ماجرای زندگی»، «بازگشت»، «گناهکار»، «جوجه فکلی» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهین

« شهین» در آثاری همچون «سایه»، «0008»، «کرکس‌ها می‌میرند»، «هیولا»، «رانده‌شده»، «بلند پرواز»، «فرشته نجات»، «احمد چوپان»، «خر دجال»، «طغرل»، «قمار زندگی»، «مردافکن»، «معرکه»، «بارگاه شیطان»، «سه فراری»، «قصر زرین»، «چهار خواهر»، «چاکر شما کوچولو»، «سالار مردان»، «عمو سبزی‌فروش»، «گنج و رنج»، «فراری»، «ول معطلی»، «سه قهرمان»، «کلید بهشت»، «فیل و فنجون»، «پروفسور نخاله»، «شانس بزرگ»، «زبون بسته»، «افق روشن»، «دنیای پول»، «مرد ده میلیون تومانی»، «جاهل محل / شبی در لاله‌زار»، «دختر ولگرد»، «دختران بامعرفت»، «ستاره صحرا»، «افسانه دهکده»، «ترانه‌های روستایی»، «آقای هفت‌رنگ»، «آهنگ دهکده»، «عشق و حماقت»، «آخرین هوس»، «دوستان یکرنگ»، «دوقلوها»، «آقا جنی شده»، «روزنه امید»، «اینم یه‌جورشه»، «دو عروس برای سه برادر»، «مادموازل خاله»، «بلبل مزرعه»، «نردبان ترقی»، «اتهام»، «خورشید می‌درخشد»، «جادو»، «دختری از شیراز»، «ماجرای زندگی»، «بازگشت»، «گناهکار»، «جوجه فکلی» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
7.0
1359
7.0
1359
0.0
1355
0.0
1354
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1348
7.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
7.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
7.0
1340
0.0
1340
0.0
1339
7.0
1339
0.0
1338
7.0
1338
0.0
1338
0.0
1338
7.0
1338
0.0
1336
0.0
1336
0.0
1336
0.0
1335
0.0
1335
0.0
1334
0.0
1333
0.0
1333
0.0
1332
0.0
1332
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهین