بیوگرافی کامل شیده

متن کامل بیوگرافی شیده

« شیده» در آثاری همچون «فرار»، «شیر تو شیر»، «سوقات اصفهان»، «جدایی»، «شکار شوهر»، «لوطی قرن‌بیستم»، «دختر عشوه‌گر»، «تنگه اژدها»، «ستاره هفت آسمون»، «بازگشت به‌ زندگی»، «معجزه قلب‌ها» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شیده

« شیده» در آثاری همچون «فرار»، «شیر تو شیر»، «سوقات اصفهان»، «جدایی»، «شکار شوهر»، «لوطی قرن‌بیستم»، «دختر عشوه‌گر»، «تنگه اژدها»، «ستاره هفت آسمون»، «بازگشت به‌ زندگی»، «معجزه قلب‌ها» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شیده