بیوگرافی کامل ابوالقاسم صادقی

متولد: 23 مرداد 1342
در: ایران ، فارس ، شیراز

متن کامل بیوگرافی ابوالقاسم صادقی

«ابوالقاسم صادقی» در آثاری همچون «نفس بریده»، «سفر سنگ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابوالقاسم صادقی

«ابوالقاسم صادقی» در آثاری همچون «نفس بریده»، «سفر سنگ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1357
0.0
1356
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابوالقاسم صادقی

آخرین مشارکت های کاربران