بیوگرافی کامل عباس طاهباز

متن کامل بیوگرافی عباس طاهباز

«عباس طاهباز» در آثاری همچون «حاجی‌آقا ـ آکتر سینما»، «آبی و رابی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس طاهباز

«عباس طاهباز» در آثاری همچون «حاجی‌آقا ـ آکتر سینما»، «آبی و رابی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1312
6.8
1309
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس طاهباز

آخرین مشارکت های کاربران