بیوگرافی کامل خلیل طلایی

متن کامل بیوگرافی خلیل طلایی

«خلیل طلایی» در آثاری همچون «کوچ»، «ماه عسل»، «لج و لج‌بازی»، «ماجرای یک دزد»، «نوبر اصفهان»، «مرید حق»، «غول بیابونی»، «گرداب گناه»، «رودخانه وحشی»، «ایمان»، «گنجینه سلیمان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خلیل طلایی

«خلیل طلایی» در آثاری همچون «کوچ»، «ماه عسل»، «لج و لج‌بازی»، «ماجرای یک دزد»، «نوبر اصفهان»، «مرید حق»، «غول بیابونی»، «گرداب گناه»، «رودخانه وحشی»، «ایمان»، «گنجینه سلیمان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خلیل طلایی