بیوگرافی کامل علی‌اکبر طوفان‌پناه

متن کامل بیوگرافی علی‌اکبر طوفان‌پناه

«علی‌اکبر طوفان‌پناه» در آثاری همچون «گپ»، «معصوم»، «برخورد»، «عفریت»، «زرخرید»، «رفاقت»، «قادر»، «مادرجونم عاشق شده»، «رامشگر»، «دو آقای باشخصیت»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «عمو فوتبالی»، «جنجال»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «ماجراجویان خشن»، «این دست‌کجه»، «گل‌نسا در پاریس»، «ناجورها»، «بیگانه»، «فردا روز دیگری است» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌اکبر طوفان‌پناه

«علی‌اکبر طوفان‌پناه» در آثاری همچون «گپ»، «معصوم»، «برخورد»، «عفریت»، «زرخرید»، «رفاقت»، «قادر»، «مادرجونم عاشق شده»، «رامشگر»، «دو آقای باشخصیت»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «عمو فوتبالی»، «جنجال»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «ماجراجویان خشن»، «این دست‌کجه»، «گل‌نسا در پاریس»، «ناجورها»، «بیگانه»، «فردا روز دیگری است» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌اکبر طوفان‌پناه

آخرین مشارکت های کاربران