بیوگرافی کامل رضا عارفان

متن کامل بیوگرافی رضا عارفان

«رضا عارفان» در آثاری همچون «شتابزده»، «سایه‌های غم»، «کمال‌الملک»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «کوثر»، «علی‌کنکوری»، «پدر که ناخلف افتد»، «امیرارسلان نامدار»، «گنجینه سلیمان»، «جاده مرگ»، «اشک‌ها و خنده‌ها»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «اشک شوق»، «پنجه»، «پستچی»، «جوانان امروزی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا عارفان

«رضا عارفان» در آثاری همچون «شتابزده»، «سایه‌های غم»، «کمال‌الملک»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «کوثر»، «علی‌کنکوری»، «پدر که ناخلف افتد»، «امیرارسلان نامدار»، «گنجینه سلیمان»، «جاده مرگ»، «اشک‌ها و خنده‌ها»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «اشک شوق»، «پنجه»، «پستچی»، «جوانان امروزی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا عارفان