بیوگرافی کامل رجب‌علی عبادی

متن کامل بیوگرافی رجب‌علی عبادی

«رجب‌علی عبادی» در آثاری همچون «ممل آمریکایی»، «مشکل آقای اعتماد»، «سفیر»، «ترن»، «شکار شکارچی»، «پرستش»، «به دادم برس رفیق»، «سرنوشت‌سازان»، «صمد در راه اژدها»، «در شهر خبری نیست»، «فریادرس»، «غرور و تعصب»، «پیش‌کسوت»، «مرد شرقی زن فرنگی»، «کینه»، «باباخالدار»، «کج‌کلاه‌خان»، «نعمت‌نفتی»، «حیدر»، «قهوه‌خانه قنبر»، «0008»، «افعی»، «سؤظن»، «پرنده آهنین»، «چاووش»، «پنجره»، «شکار»، «بایکوت»، «آن سفر کرده»، «شیلات»، «استعاذه»، «برزخی‌ها»، «مجازات»، «صلوة ظهر»، «هرجایی»، «خورشید در مرداب»، «مترس»، «ستارخان»، «فرار از زندگی»، «عمو یادگار»، «ایوب»، «عزیز قرقی»، «یاقوت سه چشم»، «نعره طوفان»، «مرد جنگلی»، «مردی از جنوب شهر»، «بهشت دور نیست»، «دنیای پر امید»، «جدایی»، «بی گناهی در شهر»، «به امید دیدار»، «دختر طلا»، «داش احمد»، «ولگردها»، «معجزه»، «مامور 114»، «کلاه نمدی»، «فیل و فنجون»، «زشت وزیبا»، «جاهل محل / شبی در لاله‌زار»، «دختر کوهستان»، «گالان»، «قصر زرین»، «مرد میدان»، «زن دشمن خطرناکیست»، «خروس بی‌محل» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «تدوین‌گر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رجب‌علی عبادی

«رجب‌علی عبادی» در آثاری همچون «ممل آمریکایی»، «مشکل آقای اعتماد»، «سفیر»، «ترن»، «شکار شکارچی»، «پرستش»، «به دادم برس رفیق»، «سرنوشت‌سازان»، «صمد در راه اژدها»، «در شهر خبری نیست»، «فریادرس»، «غرور و تعصب»، «پیش‌کسوت»، «مرد شرقی زن فرنگی»، «کینه»، «باباخالدار»، «کج‌کلاه‌خان»، «نعمت‌نفتی»، «حیدر»، «قهوه‌خانه قنبر»، «0008»، «افعی»، «سؤظن»، «پرنده آهنین»، «چاووش»، «پنجره»، «شکار»، «بایکوت»، «آن سفر کرده»، «شیلات»، «استعاذه»، «برزخی‌ها»، «مجازات»، «صلوة ظهر»، «هرجایی»، «خورشید در مرداب»، «مترس»، «ستارخان»، «فرار از زندگی»، «عمو یادگار»، «ایوب»، «عزیز قرقی»، «یاقوت سه چشم»، «نعره طوفان»، «مرد جنگلی»، «مردی از جنوب شهر»، «بهشت دور نیست»، «دنیای پر امید»، «جدایی»، «بی گناهی در شهر»، «به امید دیدار»، «دختر طلا»، «داش احمد»، «ولگردها»، «معجزه»، «مامور 114»، «کلاه نمدی»، «فیل و فنجون»، «زشت وزیبا»، «جاهل محل / شبی در لاله‌زار»، «دختر کوهستان»، «گالان»، «قصر زرین»، «مرد میدان»، «زن دشمن خطرناکیست»، «خروس بی‌محل» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «تدوین‌گر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1356
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1348
7.0
1342
7.0
1341
0.0
1340
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رجب‌علی عبادی

آخرین مشارکت های کاربران