بیوگرافی کامل عباسی

متن کامل بیوگرافی عباسی

« عباسی» در آثاری همچون «مترس»، «درشکه‌چی»، «آژیر خطر»، «آیینه زمان»، «بازی خطرناک»، «بهرام شیردل»، «پسران علاالدین»، «مرد ده میلیون تومانی»، «ببر کوهستان»، «دختران بامعرفت»، «دختر ولگرد»، «میلیونر»، «دل خودش می‌خواد»، «پسر ایران از مادرش بی‌اطلاع است»، «نعره طوفان» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صدا»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباسی

« عباسی» در آثاری همچون «مترس»، «درشکه‌چی»، «آژیر خطر»، «آیینه زمان»، «بازی خطرناک»، «بهرام شیردل»، «پسران علاالدین»، «مرد ده میلیون تومانی»، «ببر کوهستان»، «دختران بامعرفت»، «دختر ولگرد»، «میلیونر»، «دل خودش می‌خواد»، «پسر ایران از مادرش بی‌اطلاع است»، «نعره طوفان» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صدا»، «متصدی برق» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباسی