بیوگرافی کامل عبدی

متن کامل بیوگرافی عبدی

« عبدی» در آثاری همچون «کنیز»، «همیشه قهرمان»، «پهلوان در قرن اتم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عبدی

« عبدی» در آثاری همچون «کنیز»، «همیشه قهرمان»، «پهلوان در قرن اتم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1353
0.0
1351
0.0
1350
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عبدی