بیوگرافی کامل داریوش عزیزی

متن کامل بیوگرافی داریوش عزیزی

«داریوش عزیزی» در آثاری همچون «گل‌های کاغذی»، «بی‌نشان»، «سینه‌چاک»، «بیدار در شهر»، «رفیق»، «دختر نگو، بلا بگو»، «عمو فوتبالی»، «قفس»، «بی‌حجاب»، «حسن‌دینامیت»، «نقره داغ»، «ماجرای یک دزد»، «جان‌سخت»، «نازنین»، «بیقرار»، «آژیر خطر»، «مامور دوجانبه»، «پسران علاالدین»، «علی بابا»، «بیست سال انتظار»، «دو انسان»، «سه بمب آتشین»، «سه قهرمان»، «ببر کوهستان»، «سه تا بزن بهادر»، «جلاد»، «ده سایه خطرناک»، «مرد ده میلیون تومانی»، «دختر ولگرد»، «افسانه دهکده»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها»، «دختران بامعرفت»، «آقای هفت‌رنگ»، «فرشته‌ای در خانه من»، «خداداد»، «گل گم‌شده»، «پنجه»، «آقا جنی شده»، «بچه ننه» به عنوان «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «تدوین‌گر»، «خواننده»، «صدا»، «دستیار صدا»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی داریوش عزیزی

«داریوش عزیزی» در آثاری همچون «گل‌های کاغذی»، «بی‌نشان»، «سینه‌چاک»، «بیدار در شهر»، «رفیق»، «دختر نگو، بلا بگو»، «عمو فوتبالی»، «قفس»، «بی‌حجاب»، «حسن‌دینامیت»، «نقره داغ»، «ماجرای یک دزد»، «جان‌سخت»، «نازنین»، «بیقرار»، «آژیر خطر»، «مامور دوجانبه»، «پسران علاالدین»، «علی بابا»، «بیست سال انتظار»، «دو انسان»، «سه بمب آتشین»، «سه قهرمان»، «ببر کوهستان»، «سه تا بزن بهادر»، «جلاد»، «ده سایه خطرناک»، «مرد ده میلیون تومانی»، «دختر ولگرد»، «افسانه دهکده»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها»، «دختران بامعرفت»، «آقای هفت‌رنگ»، «فرشته‌ای در خانه من»، «خداداد»، «گل گم‌شده»، «پنجه»، «آقا جنی شده»، «بچه ننه» به عنوان «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «تدوین‌گر»، «خواننده»، «صدا»، «دستیار صدا»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1356
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1345
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1338
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1339
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داریوش عزیزی

آخرین مشارکت های کاربران