بیوگرافی کامل خلیل عقاب

متن کامل بیوگرافی خلیل عقاب

«خلیل عقاب» در آثاری همچون «مردان خشن»، «پهلوون بابا»، «گناه زیبایی»، «غول بیابونی»، «مرد صحرا»، «کوه‌زاد»، «شکوفه‌های امید» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خلیل عقاب

«خلیل عقاب» در آثاری همچون «مردان خشن»، «پهلوون بابا»، «گناه زیبایی»، «غول بیابونی»، «مرد صحرا»، «کوه‌زاد»، «شکوفه‌های امید» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خلیل عقاب