بیوگرافی کامل علی بابا

متن کامل بیوگرافی علی بابا

« علی بابا» در آثاری همچون «غرور و تعصب»، «اخم نکن سرکار»، «بنده خدا»، «گوزن‌ها»، «ناخدا»، «کاکاسیاه»، «تیغ آفتاب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی بابا

« علی بابا» در آثاری همچون «غرور و تعصب»، «اخم نکن سرکار»، «بنده خدا»، «گوزن‌ها»، «ناخدا»، «کاکاسیاه»، «تیغ آفتاب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی بابا