بیوگرافی کامل سیمین غفاری

متن کامل بیوگرافی سیمین غفاری

«سیمین غفاری» در آثاری همچون «حیدر»، «تشنه باران»، «بت»، «جایزه»، «دختر نگو، بلا بگو»، «پاشنه طلا»، «جنجال»، «حریص»، «نعمت‌نفتی»، «زنجیری»، «قربون زن ایرونی»، «آشوبگر»، «خر دجال»، «کاکل‌زری»، «مردی در طوفان»، «فرار از زندگی»، «رضا هفت‌خط»، «خیلی هم ممنون»، «همای سعادت»، «ایوالله»، «یک خوشگل و 1000 مشکل»، «آتشپاره شهر»، «دزد و پاسبان»، «باباکرم»، «سفر پرماجرا»، «مرد صحرا»، «تونل»، «از جان گذشتگان»، «میلیونرهای گرسنه»، «شهر فرنگ»، «سه بمب آتشین»، «قهرمان دهکده»، «بازو طلایی»، «جلاد»، «مرد ده میلیون تومانی»، «مزد خونین»، «دزد بانک»، «خوشگل خوشگلا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سیمین غفاری

«سیمین غفاری» در آثاری همچون «حیدر»، «تشنه باران»، «بت»، «جایزه»، «دختر نگو، بلا بگو»، «پاشنه طلا»، «جنجال»، «حریص»، «نعمت‌نفتی»، «زنجیری»، «قربون زن ایرونی»، «آشوبگر»، «خر دجال»، «کاکل‌زری»، «مردی در طوفان»، «فرار از زندگی»، «رضا هفت‌خط»، «خیلی هم ممنون»، «همای سعادت»، «ایوالله»، «یک خوشگل و 1000 مشکل»، «آتشپاره شهر»، «دزد و پاسبان»، «باباکرم»، «سفر پرماجرا»، «مرد صحرا»، «تونل»، «از جان گذشتگان»، «میلیونرهای گرسنه»، «شهر فرنگ»، «سه بمب آتشین»، «قهرمان دهکده»، «بازو طلایی»، «جلاد»، «مرد ده میلیون تومانی»، «مزد خونین»، «دزد بانک»، «خوشگل خوشگلا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سیمین غفاری

آخرین مشارکت های کاربران