بیوگرافی کامل رضا غیاثی

متن کامل بیوگرافی رضا غیاثی

«رضا غیاثی» در آثاری همچون «حسرت»، «قیام»، «زرخرید»، «شیر خفته»، «قادر»، «رامشگر»، «پیش‌کسوت»، «جاهل و رقاصه»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «جنجال»، «سکوت بزرگ»، «هم‌کلاس»، «فریاد عشق»، «رفاقت»، «مردی در آتش»، «گل خشخاش»، «فرار از حجله»، «زنجیری»، «نعره گرگ‌ها»، «احمد چکمه‌ای» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا غیاثی

«رضا غیاثی» در آثاری همچون «حسرت»، «قیام»، «زرخرید»، «شیر خفته»، «قادر»، «رامشگر»، «پیش‌کسوت»، «جاهل و رقاصه»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «جنجال»، «سکوت بزرگ»، «هم‌کلاس»، «فریاد عشق»، «رفاقت»، «مردی در آتش»، «گل خشخاش»، «فرار از حجله»، «زنجیری»، «نعره گرگ‌ها»، «احمد چکمه‌ای» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا غیاثی