بیوگرافی کامل محمدرضا فاضلی

متن کامل بیوگرافی محمدرضا فاضلی

«محمدرضا فاضلی» در آثاری همچون «مغربی»، «طلاق»، «سفر سنگ»، «پیش‌کسوت»، «آتش جنوب»، «سه رفیق»، «راننده سربلند»، «غلام‌زنگی»، «هم‌قسم»، «مهدی فرنگی»، «آب توبه»، «ماشین مشتی ممدلی»، «مصطفی‌لره»، «جنوبی»، «خیالاتی»، «مامور ما در کراچی»، «علی سورچی»، «خر دجال»، «اتل متل توتوله»، «رنگین کمان»، «زن وحشی وحشی»، «ضرب شست»، «شب فرشتگان»، «الماس 33»، «قهرمان شهر ما»، «رانندگان جهنم»، «همه‌سر حریف»، «صیادان نمکزار»، «جهنم زیر پای من»، «زندگی دوزخی»، «مسیر رودخانه»، «ببر رینگ»، «اشک یتیم»، «دزد شهر»، «سرکش»، «بامعرفت‌ها»، «خانم عوضی گرفتی»، «آخرین مجرد»، «سرباز»، «خوشگله»، «رقص در غبار»، «سال های دور از خانه»، «سکوت»، «پاتال و آرزوهای کوچک»، «گلنار» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «مشاور کارگردان»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا فاضلی

«محمدرضا فاضلی» در آثاری همچون «مغربی»، «طلاق»، «سفر سنگ»، «پیش‌کسوت»، «آتش جنوب»، «سه رفیق»، «راننده سربلند»، «غلام‌زنگی»، «هم‌قسم»، «مهدی فرنگی»، «آب توبه»، «ماشین مشتی ممدلی»، «مصطفی‌لره»، «جنوبی»، «خیالاتی»، «مامور ما در کراچی»، «علی سورچی»، «خر دجال»، «اتل متل توتوله»، «رنگین کمان»، «زن وحشی وحشی»، «ضرب شست»، «شب فرشتگان»، «الماس 33»، «قهرمان شهر ما»، «رانندگان جهنم»، «همه‌سر حریف»، «صیادان نمکزار»، «جهنم زیر پای من»، «زندگی دوزخی»، «مسیر رودخانه»، «ببر رینگ»، «اشک یتیم»، «دزد شهر»، «سرکش»، «بامعرفت‌ها»، «خانم عوضی گرفتی»، «آخرین مجرد»، «سرباز»، «خوشگله»، «رقص در غبار»، «سال های دور از خانه»، «سکوت»، «پاتال و آرزوهای کوچک»، «گلنار» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «مشاور کارگردان»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

جوایز محمدرضا فاضلی
جوایز محمدرضا فاضلی
جوایز محمدرضا فاضلی
محمدرضا فاضلی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
7.0
1354
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1348
0.0
1348
5.0
1347
0.0
1346
7.0
1346
0.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
7.0
1340
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.1
1381
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1345
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
1355
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1368
5.7
1367
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا فاضلی

آخرین مشارکت های کاربران