بیوگرافی کامل محمود فتوحی

متن کامل بیوگرافی محمود فتوحی

«محمود فتوحی» در آثاری همچون «معما»، «میرزا کوچک‌خان»، «لکنت»، «صدای صحرا»، «مرگ سفید» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «امور مالی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمود فتوحی

«محمود فتوحی» در آثاری همچون «معما»، «میرزا کوچک‌خان»، «لکنت»، «صدای صحرا»، «مرگ سفید» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «امور مالی» حضور داشته است.

جوایز محمود فتوحی
جوایز محمود فتوحی
جوایز محمود فتوحی
محمود فتوحی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1365
7.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1354
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1354
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1365
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمود فتوحی