بیوگرافی کامل محمد فرزین

متن کامل بیوگرافی محمد فرزین

«محمد فرزین» در آثاری همچون «تنگنا»، «بی‌حجاب»، «تیغ آفتاب»، «بیقرار»، «عطش»، «گذر اکبر»، «ملاممد‌جان»، «عشقی‌ها»، «سه تا جاهل»، «پهلوان در قرن اتم»، «شب عروسی»، «خشم عقاب‌ها»، «جمعه شیرین»، «آیینه زمان»، «دنیای آبی»، «بازی خطرناک»، «عشق‌آفرین»، «بسترهای جداگانه»، «قمارباز»، «شاهراه زندگی»، «آواره‌های تهران»، «زن‌ها و شوهرها»، «زنی به نام شراب»، «در جستجوی تبهکاران»، «عمو سبزی‌فروش»، «رانندگان جهنم»، «مزد خونین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد فرزین

«محمد فرزین» در آثاری همچون «تنگنا»، «بی‌حجاب»، «تیغ آفتاب»، «بیقرار»، «عطش»، «گذر اکبر»، «ملاممد‌جان»، «عشقی‌ها»، «سه تا جاهل»، «پهلوان در قرن اتم»، «شب عروسی»، «خشم عقاب‌ها»، «جمعه شیرین»، «آیینه زمان»، «دنیای آبی»، «بازی خطرناک»، «عشق‌آفرین»، «بسترهای جداگانه»، «قمارباز»، «شاهراه زندگی»، «آواره‌های تهران»، «زن‌ها و شوهرها»، «زنی به نام شراب»، «در جستجوی تبهکاران»، «عمو سبزی‌فروش»، «رانندگان جهنم»، «مزد خونین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد فرزین