بیوگرافی کامل فرشته

متن کامل بیوگرافی فرشته

« فرشته» در آثاری همچون «غرور و تعصب»، «قسم»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «ماشین مشتی ممدلی»، «کوثر»، «کی دسته‌گل به آب داده»، «بوسه بر لب‌های خونین»، «مطرب»، «میخک سفید»، «اعجوبه‌ها»، «رسوای عشق»، «دو دل و یک دلبر»، «قلب‌های طلایی»، «اجل معلق»، «قصه شب یلدا»، «ستاره فروزان»، «مرد روز»، «هنگامه»، «شهر فرنگ»، «یک نگاه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرشته

« فرشته» در آثاری همچون «غرور و تعصب»، «قسم»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «ماشین مشتی ممدلی»، «کوثر»، «کی دسته‌گل به آب داده»، «بوسه بر لب‌های خونین»، «مطرب»، «میخک سفید»، «اعجوبه‌ها»، «رسوای عشق»، «دو دل و یک دلبر»، «قلب‌های طلایی»، «اجل معلق»، «قصه شب یلدا»، «ستاره فروزان»، «مرد روز»، «هنگامه»، «شهر فرنگ»، «یک نگاه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرشته