بیوگرافی کامل گیتی فروهر

متن کامل بیوگرافی گیتی فروهر

«گیتی فروهر» در آثاری همچون «تنهایی»، «سوغات فرنگ»، «دو نیمه سیب»، «مهاجران»، «سرباز اسلام»، «طلوع انفجار»، «قیام»، «امشب اشکی می ریزد»، «پرستش»، «جانی و تپل»، «واسطه‌ها»، «هم‌کلاس»، «در شهر خبری نیست»، «فریاد زیر آب»، «تازه عروس»، «در امتداد شب»، «دو کله‌شق»، «سرباز»، «غربتی‌ها»، «میهمان»، «سیاه‌بخت»، «ولی‌نعمت»، «بت»، «سه نفر روی خط»، «پاک‌باخته»، «دلقک»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «مرد شرقی زن فرنگی»، «انگشت‌نما»، «آلوده»، «ذبیح»، «جنجال»، «قفس»، «جوجه فکلی»، «دکتر و رقاصه»، «ناجورها»، «زنجیری»، «قصه شب»، «بندری»، «پسرخوانده»، «سالومه»، «پریزاد»، «غول»، «بیگانه»، «دشمن»، «قصه ماهان»، «معشوقه»، «هفت مرد دلاور»، «علی‌کنکوری»، «خاک»، «نامحرم»، «ابرمرد»، «ممل آمریکایی»، «قایقرانان»، «احمد چوپان»، «صادق‌کرده»، «پدر که ناخلف افتد»، «مطرب»، «ضعیفه»، «توبه»، «میخک سفید»، «مردی در طوفان»، «دشنه»، «احمد چکمه‌ای»، «زیر بازارچه»، «مرد هزار لبخند»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «ایوب»، «یک مرد و یک شهر»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «آتشپاره شهر»، «نوبر اصفهان»، «رسوای عشق»، «شیادان»، «بده در راه خدا»، «پهلوان در قرن اتم»، «بارگاه شیطان»، «جنجال عروسی»، «فریاد انسان‌ها»، «اجل معلق»، «شب اعدام»، «حسن فرفره»، «دو دل و یک دلبر»، «پهلوان پهلوانان»، «رابطه»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «ماجرای شب ژانویه»، «سالار مردان»، «شوهر آهوخانم»، «گردباد زندگی»، «شکار شوهر»، «سکه دورو»، «شعله‌های خشم»، «دزد سیاه‌پوش»، «چاکر شما کوچولو»، «داش احمد»، «ولگردها»، «شهر فرنگ»، «علی بابا»، «کشتی نوح»، «کلید بهشت»، «کلاه نمدی»، «مراد و لاله»، «یک پارچه آقا»، «چهار تا شیطون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی گیتی فروهر

«گیتی فروهر» در آثاری همچون «تنهایی»، «سوغات فرنگ»، «دو نیمه سیب»، «مهاجران»، «سرباز اسلام»، «طلوع انفجار»، «قیام»، «امشب اشکی می ریزد»، «پرستش»، «جانی و تپل»، «واسطه‌ها»، «هم‌کلاس»، «در شهر خبری نیست»، «فریاد زیر آب»، «تازه عروس»، «در امتداد شب»، «دو کله‌شق»، «سرباز»، «غربتی‌ها»، «میهمان»، «سیاه‌بخت»، «ولی‌نعمت»، «بت»، «سه نفر روی خط»، «پاک‌باخته»، «دلقک»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «مرد شرقی زن فرنگی»، «انگشت‌نما»، «آلوده»، «ذبیح»، «جنجال»، «قفس»، «جوجه فکلی»، «دکتر و رقاصه»، «ناجورها»، «زنجیری»، «قصه شب»، «بندری»، «پسرخوانده»، «سالومه»، «پریزاد»، «غول»، «بیگانه»، «دشمن»، «قصه ماهان»، «معشوقه»، «هفت مرد دلاور»، «علی‌کنکوری»، «خاک»، «نامحرم»، «ابرمرد»، «ممل آمریکایی»، «قایقرانان»، «احمد چوپان»، «صادق‌کرده»، «پدر که ناخلف افتد»، «مطرب»، «ضعیفه»، «توبه»، «میخک سفید»، «مردی در طوفان»، «دشنه»، «احمد چکمه‌ای»، «زیر بازارچه»، «مرد هزار لبخند»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «ایوب»، «یک مرد و یک شهر»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «آتشپاره شهر»، «نوبر اصفهان»، «رسوای عشق»، «شیادان»، «بده در راه خدا»، «پهلوان در قرن اتم»، «بارگاه شیطان»، «جنجال عروسی»، «فریاد انسان‌ها»، «اجل معلق»، «شب اعدام»، «حسن فرفره»، «دو دل و یک دلبر»، «پهلوان پهلوانان»، «رابطه»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «ماجرای شب ژانویه»، «سالار مردان»، «شوهر آهوخانم»، «گردباد زندگی»، «شکار شوهر»، «سکه دورو»، «شعله‌های خشم»، «دزد سیاه‌پوش»، «چاکر شما کوچولو»، «داش احمد»، «ولگردها»، «شهر فرنگ»، «علی بابا»، «کشتی نوح»، «کلید بهشت»، «کلاه نمدی»، «مراد و لاله»، «یک پارچه آقا»، «چهار تا شیطون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
6.9
اکران شده
7.0
1370
0.0
1369
0.0
1359
0.0
1359
0.0
1359
5.0
1357
0.0
1357
0.0
1356
0.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
6.9
1356
0.0
1356
0.0
1356
0.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
6.9
1355
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
6.9
1354
0.0
1354
0.0
1353
6.8
1353
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
6.9
1352
7.2
1352
0.0
1352
7.0
1352
6.9
1352
7.0
1351
0.0
1351
5.5
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
6.9
1351
7.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
6.9
1350
7.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
7.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
7.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های گیتی فروهر