بیوگرافی کامل گیتی فروهر

متن کامل بیوگرافی گیتی فروهر

«گیتی فروهر» در آثاری همچون «تنهایی»، «سوغات فرنگ»، «دو نیمه سیب»، «مهاجران»، «سرباز اسلام»، «طلوع انفجار»، «قیام»، «امشب اشکی می ریزد»، «پرستش»، «غربتی‌ها»، «جانی و تپل»، «واسطه‌ها»، «هم‌کلاس»، «در شهر خبری نیست»، «فریاد زیر آب»، «تازه عروس»، «در امتداد شب»، «دو کله‌شق»، «سرباز»، «میهمان»، «سیاه‌بخت»، «ولی‌نعمت»، «بت»، «سه نفر روی خط»، «پاک‌باخته»، «دلقک»، «مرد شرقی زن فرنگی»، «انگشت‌نما»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «آلوده»، «ذبیح»، «جنجال»، «جوجه فکلی»، «قفس»، «دکتر و رقاصه»، «ناجورها»، «زنجیری»، «پسرخوانده»، «قصه شب»، «بندری»، «سالومه»، «پریزاد»، «بیگانه»، «غول»، «دشمن»، «قصه ماهان»، «هفت مرد دلاور»، «معشوقه»، «علی‌کنکوری»، «خاک»، «نامحرم»، «ابرمرد»، «ممل آمریکایی»، «دشنه»، «مردی در طوفان»، «قایقرانان»، «احمد چوپان»، «مطرب»، «صادق‌کرده»، «ضعیفه»، «پدر که ناخلف افتد»، «توبه»، «میخک سفید»، «بده در راه خدا»، «احمد چکمه‌ای»، «زیر بازارچه»، «مرد هزار لبخند»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «ایوب»، «آتشپاره شهر»، «یک مرد و یک شهر»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «نوبر اصفهان»، «رسوای عشق»، «شیادان»، «پهلوان در قرن اتم»، «بارگاه شیطان»، «جنجال عروسی»، «فریاد انسان‌ها»، «اجل معلق»، «شب اعدام»، «حسن فرفره»، «دو دل و یک دلبر»، «پهلوان پهلوانان»، «رابطه»، «ماجرای شب ژانویه»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «سالار مردان»، «شوهر آهوخانم»، «گردباد زندگی»، «شکار شوهر»، «سکه دورو»، «شعله‌های خشم»، «دزد سیاه‌پوش»، «چاکر شما کوچولو»، «داش احمد»، «ولگردها»، «شهر فرنگ»، «علی بابا»، «کشتی نوح»، «کلید بهشت»، «کلاه نمدی»، «مراد و لاله»، «یک پارچه آقا»، «چهار تا شیطون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی گیتی فروهر

«گیتی فروهر» در آثاری همچون «تنهایی»، «سوغات فرنگ»، «دو نیمه سیب»، «مهاجران»، «سرباز اسلام»، «طلوع انفجار»، «قیام»، «امشب اشکی می ریزد»، «پرستش»، «غربتی‌ها»، «جانی و تپل»، «واسطه‌ها»، «هم‌کلاس»، «در شهر خبری نیست»، «فریاد زیر آب»، «تازه عروس»، «در امتداد شب»، «دو کله‌شق»، «سرباز»، «میهمان»، «سیاه‌بخت»، «ولی‌نعمت»، «بت»، «سه نفر روی خط»، «پاک‌باخته»، «دلقک»، «مرد شرقی زن فرنگی»، «انگشت‌نما»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «آلوده»، «ذبیح»، «جنجال»، «جوجه فکلی»، «قفس»، «دکتر و رقاصه»، «ناجورها»، «زنجیری»، «پسرخوانده»، «قصه شب»، «بندری»، «سالومه»، «پریزاد»، «بیگانه»، «غول»، «دشمن»، «قصه ماهان»، «هفت مرد دلاور»، «معشوقه»، «علی‌کنکوری»، «خاک»، «نامحرم»، «ابرمرد»، «ممل آمریکایی»، «دشنه»، «مردی در طوفان»، «قایقرانان»، «احمد چوپان»، «مطرب»، «صادق‌کرده»، «ضعیفه»، «پدر که ناخلف افتد»، «توبه»، «میخک سفید»، «بده در راه خدا»، «احمد چکمه‌ای»، «زیر بازارچه»، «مرد هزار لبخند»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «ایوب»، «آتشپاره شهر»، «یک مرد و یک شهر»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «نوبر اصفهان»، «رسوای عشق»، «شیادان»، «پهلوان در قرن اتم»، «بارگاه شیطان»، «جنجال عروسی»، «فریاد انسان‌ها»، «اجل معلق»، «شب اعدام»، «حسن فرفره»، «دو دل و یک دلبر»، «پهلوان پهلوانان»، «رابطه»، «ماجرای شب ژانویه»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «سالار مردان»، «شوهر آهوخانم»، «گردباد زندگی»، «شکار شوهر»، «سکه دورو»، «شعله‌های خشم»، «دزد سیاه‌پوش»، «چاکر شما کوچولو»، «داش احمد»، «ولگردها»، «شهر فرنگ»، «علی بابا»، «کشتی نوح»، «کلید بهشت»، «کلاه نمدی»، «مراد و لاله»، «یک پارچه آقا»، «چهار تا شیطون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
6.9
اکران شده
7.0
1370
0.0
1369
0.0
1359
0.0
1359
0.0
1359
5.0
1357
0.0
1357
0.0
1356
0.0
1356
0.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
6.9
1356
0.0
1356
0.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
6.9
1355
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
6.9
1354
0.0
1354
6.8
1353
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
6.9
1352
7.2
1352
0.0
1352
7.0
1352
6.9
1352
6.9
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
5.5
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
6.9
1350
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
7.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های گیتی فروهر