بیوگرافی کامل لیلا فروهر

متن کامل بیوگرافی لیلا فروهر

«لیلا فروهر» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «پرستش»، «باغ بلور»، «شب آفتابی»، «هم‌کلاس»، «میهمان»، «رابطه جوانی»، «گل خشخاش»، «وقتی که آسمان بشکافد»، «اضطراب»، «تشنه‌ها»، «پخمه»، «قمار زندگی»، «شاطر عباس»، «لیلی و مجنون»، «عقاب طلایی»، «گربه کور»، «گناه زیبایی»، «چرخ بازیگر»، «سلطان قلبها»، «چهار خواهر»، «من هم گریه کردم»، «جاده تبه‌کاران»، «قمارباز»، «حقه بازان»، «ایمان»، «دروازه تقدیر»، «سرنوشت»، «چرخ‌فلک»، «عصیان»، «قفس طلایی»، «خروس جنگی»، «مراد و لاله»، «مجازات» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی لیلا فروهر

«لیلا فروهر» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «پرستش»، «باغ بلور»، «شب آفتابی»، «هم‌کلاس»، «میهمان»، «رابطه جوانی»، «گل خشخاش»، «وقتی که آسمان بشکافد»، «اضطراب»، «تشنه‌ها»، «پخمه»، «قمار زندگی»، «شاطر عباس»، «لیلی و مجنون»، «عقاب طلایی»، «گربه کور»، «گناه زیبایی»، «چرخ بازیگر»، «سلطان قلبها»، «چهار خواهر»، «من هم گریه کردم»، «جاده تبه‌کاران»، «قمارباز»، «حقه بازان»، «ایمان»، «دروازه تقدیر»، «سرنوشت»، «چرخ‌فلک»، «عصیان»، «قفس طلایی»، «خروس جنگی»، «مراد و لاله»، «مجازات» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های لیلا فروهر