بیوگرافی کامل فیروز

متن کامل بیوگرافی فیروز

« فیروز» در آثاری همچون «شارلاتان»، «عقاب‌ها»، «سرباز اسلام»، «دو مرد خشن»، «سیاه‌بخت»، «حرفه‌ای»، «مشکی»، «نبرد عقاب‌ها»، «گریز از مرگ»، «هفت مرد دلاور»، «شرور»، «آخرین نبرد»، «وحشی جنگل»، «عقاب طلایی»، «آخرین مبارزه»، «سه فراری»، «روسپی»، «نسل شجاعان»، «زن وحشی وحشی»، «قوس قزح»، «پنجه آهنین»، «سرسخت»، «طوفان نوح»، «قدرت عشق(پروانه)»، «ستاره هفت آسمون»، «مرد صحرا»، «دختر شاه پریان»، «چرخ بازیگر»، «قهرمان شهر ما»، «در جستجوی تبهکاران»، «فراری»، «آقا دزده»، «مامور 114»، «کلاه نمدی»، «ولگرد قهرمان»، «دنیای پول»، «مزد خونین»، «ببر رینگ»، «جاهل محل / شبی در لاله‌زار»، «طلای سفید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فیروز

« فیروز» در آثاری همچون «شارلاتان»، «عقاب‌ها»، «سرباز اسلام»، «دو مرد خشن»، «سیاه‌بخت»، «حرفه‌ای»، «مشکی»، «نبرد عقاب‌ها»، «گریز از مرگ»، «هفت مرد دلاور»، «شرور»، «آخرین نبرد»، «وحشی جنگل»، «عقاب طلایی»، «آخرین مبارزه»، «سه فراری»، «روسپی»، «نسل شجاعان»، «زن وحشی وحشی»، «قوس قزح»، «پنجه آهنین»، «سرسخت»، «طوفان نوح»، «قدرت عشق(پروانه)»، «ستاره هفت آسمون»، «مرد صحرا»، «دختر شاه پریان»، «چرخ بازیگر»، «قهرمان شهر ما»، «در جستجوی تبهکاران»، «فراری»، «آقا دزده»، «مامور 114»، «کلاه نمدی»، «ولگرد قهرمان»، «دنیای پول»، «مزد خونین»، «ببر رینگ»، «جاهل محل / شبی در لاله‌زار»، «طلای سفید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فیروز