بیوگرافی کامل فیروزه

متن کامل بیوگرافی فیروزه

« فیروزه» در آثاری همچون «سرطلایی»، «خر دجال»، «مردان خشن»، «ایوالله»، «شوهر پاستوریزه»، «پسر زاینده‌رود»، «پایان تاریکی»، «قلب‌های طلایی»، «باباکوهی»، «سرود زندگی»، «نسل شجاعان»، «بازی خطرناک»، «فیل و فنجون»، «ستاره صحرا»، «پول حلال»، «قاصد بهشت»، «گروگان»، «دل خودش می‌خواد»، «آب‌نبات چوبی»، «اشک شوق» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فیروزه

« فیروزه» در آثاری همچون «سرطلایی»، «خر دجال»، «مردان خشن»، «ایوالله»، «شوهر پاستوریزه»، «پسر زاینده‌رود»، «پایان تاریکی»، «قلب‌های طلایی»، «باباکوهی»، «سرود زندگی»، «نسل شجاعان»، «بازی خطرناک»، «فیل و فنجون»، «ستاره صحرا»، «پول حلال»، «قاصد بهشت»، «گروگان»، «دل خودش می‌خواد»، «آب‌نبات چوبی»، «اشک شوق» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فیروزه