بیوگرافی کامل مهری قاجار

متن کامل بیوگرافی مهری قاجار

«مهری قاجار» در آثاری همچون «در جست‌و‌جوی داماد»، «قاصد بهشت»، «هالو»، «فرشته وحشی»، «طوفان در شهر ما»، «جنوب شهر / رقابت در شهر»، «قزل ارسلان یا پسر امیرارسلان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهری قاجار

«مهری قاجار» در آثاری همچون «در جست‌و‌جوی داماد»، «قاصد بهشت»، «هالو»، «فرشته وحشی»، «طوفان در شهر ما»، «جنوب شهر / رقابت در شهر»، «قزل ارسلان یا پسر امیرارسلان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهری قاجار